Selecteer een pagina
CAD-CAM-Integratie

CAD/CAM integratie

Het productontwikkelingsproces wordt over het algemeen gescheiden in twee soorten processen. Enerzijds het ontwerpproces (CAD) – waarin het product wordt gedesigned en geëngineerd – en anderzijds het fabricageproces (CAM). Wanneer deze twee processen optimaal met elkaar communiceren, heeft dat grote voordelen.

Wat is CAD?

CAD is de afkorting voor Computer Aided Design. Wanneer maakbedrijven een (nieuw) product ontwikkelen, ontwerpt men dat met CAD. Ontwerpers, engineers en constructeurs gebruiken hiervoor termen als 3D ontwerpen, technisch tekenen en ontwerpen met de computer.

Een CAD oplossing, zoals SOLIDWORKS, geeft ontwerpers en engineers de mogelijkheid om hun creativiteit om te zetten in een realistisch ontwerp. De oorspronkelijke schets van het product of idee wordt in een 3D model gemodelleerd.

En wat is CAM?

CAM staat voor Computer Aided Manufacturing. Deze oplossing helpt je om het in CAD gemodelleerde ontwerp te produceren. In een CAM oplossing, zoals SolidCAM, worden machine parameters, het gereedschapsbeheer en alle freesstrategieen (van 2.5D tot geavanceerde Mill-Turn bewerkingen) ingevoerd én bediend.

CAD2M-CAD2M'er-Freesmachine

De CAM oplossing genereert een code, ook wel het NC programma of G-code genoemd. Deze wordt in de CNC machine geladen, en die doet de rest.

Uitdagingen wanneer je géén CAD-CAM integratie hebt

Wanneer een CAM oplossing wordt gebruikt die niet in verbinding staat met de CAD omgeving, is de kans op miscommunicatie tussen de verschillende software, maar óók de afdelingen engineering en productie, groter. Dat resulteert in langere doorlooptijden, kwaliteitsvermindering en hogere kosten.

Tevens dient er gewerkt te worden met een conversiebestand, welke het CAD bestand converteerd naar een generiek 3D model, zoals een STEP-file. Bij zo’n geconverteerd bestand kan data zoals toleranties op dimensies verloren gaan.

Grote uitdagingen die tevens spelen wanneer er geen geïntegreerde CAD/CAM oplossing gebruikt wordt zijn:

  • het opnieuw programmeren van een product bij een revisie;
  • gebruik maken van specifieke tools -zoals gaten herkenning- doordat informatie via een geexporteerd .STP bestand verloren gaat.
handelingen-geen-cad-cam-integratie
In afbeelding 1 worden activiteiten in het CAD- en CAM proces weergegeven, wanneer er géén integratie is. Wanneer een bedrijf bijvoorbeeld een spuitgietmatrijs produceert, en een verandering doorvoert in het CAD model van het eindproduct, volgen de onderstaande activiteiten.

Afbeelding 1: Alle handelingen in het CAD-CAM proces bij het wijzigen van het ontwerp.

Bespreek jouw uitdaging

Welke uitdaging binnen jouw CAD/CAM omgeving speelt voor jou de grootste rol? Graag gaan we met jou in gesprek om de voordelen van de CAD/CAM integratie voor jouw situatie geheel vrijblijvend toe te lichten. Bovendien profiteer je nu van scherpe acties bij SolidCAM. Ga jij met ons de uitdaging aan?

Jouw voordeel
ontdekken?

Maak een afspraak

cad2m-wesley

Jouw voordeel bespreken?

cad2m-wesley
Maak een afspraak

De toegevoegde waarde van een CAD/CAM integratie

Wanneer bedrijven gebruik maken van een geïntegreerde CAD/CAM oplossing, brengt dat voordelen met zich mee voor het productieproces. De combinatie van SOLIDWORKS met SolidCAM zorgt bijvoorbeeld voor een lage foutgevoeligheid, doordat wijzigingen in de CAD omgeving direct herkent worden in de CAM omgeving. Dat zorgt voor meer flexibiliteit en een efficiënt productieproces.

Een drietal toegevoegde waarden van een geïntegreerde CAD/CAM oplossing zijn:

  • Het reduceren van productiefouten. SolidCAM genereert de freesbaan en doordat de computer de berekening maakt, is de kans op een rekenfout nihil.
  • Het reproduceren van producten. Doordat geproduceerde producten opgeslagen zijn in het CAD-CAM systeem, wordt een revisie of modelvariant snel opnieuw doorberekend naar een nieuw NC-programma.
  • Het verhogen van de efficiëntie. Programmeurs zijn snel op het gewenste niveau doordat er gewerkt wordt in één omgeving. Daarnaast zorgt een geïntegreerde CAD/CAM oplossing voor een snelle en soepele doorloop van eventuele wijzigingen of veranderingen.

De productieprocessen automatiseren met CAD/CAM

In afbeelding 2 worden de activiteiten in het CAD- en CAM proces weergegeven wanneer er sprake is van een volledige integratie. Alles staat in verbinding met elkaar, wat zorgt voor meer automatisatie en minder handmatige acties tijdens het productontwikkelingsproces.

Afbeelding 2: Het ontwerp staat centraal en alle handelingen staan in verbinding.

handelingen-cad-cam-integratie

Tevens kun je door een nulpuntspansysteem, klemmen of eventuele mallen te importeren in SOLIDWORKS, een exact beeld van de daadwerkelijk opspanning op de machine krijgen. Door de klemmen in SOLIDWORKS te definiëren, kunnen deze meegenomen worden in de simulatie. Daarnaast kun je binnen SolidCAM de module Probe gebruiken om het nulpunt van het product te bepalen. Hierdoor wordt het productieproces nog veiliger en betrouwbaarder.

Een geïntegreerde CAD/CAM oplossing optimaal inzetten binnen het productieproces

Wat als je al wél gebruik maakt van CAD- en CAM oplossingen, maar je (nog) niet het maximale resultaat er uit haalt? Hoe zet je beide oplossingen optimaal in binnen jouw productieproces?

Allereerst door gebruik te maken van de mogelijkheden van SOLIDWORKS. Denk aan het definiëren van klemmen configuraties, bijvoorbeeld door verschillende vlakstukken, bekken en klembereik op te nemen in de klemmen bibliotheek. Op die manier zet je snel en nauwkeurig je ‘digital twin’ op. Maar denk ook aan het ontwerpen van mallen en speciale opspanningen in SOLIDWORKS.

In afbeelding 3 staat aan de linkerkant een opspanning met 3D geprinte bekken weergegeven. Aan de rechterzijde staat de digital twin hiervan, in SOLIDWORKS, weergegeven.
digital-twin-solidcam

Afbeelding 3: 3D geprinte bekken in de klem van onze eigen Hedelius Acura 65. Rechts de digitale versie.

Maak je al gebruik van SolidCAM en SOLIDWORKS, én ben je benieuwd naar hoe je nog sneller en slimmer met de software kunt werken? Lees dan onze SolidCAM tips & tricks!

Wil je meer weten over een geïntegreerde CAD/CAM oplossing?

We beantwoorden graag al je vragen! Neem contact op en we leggen je alles uit.

Contact met CAD2M'er

Een geïntegreerde CAD/CAM oplossing bij WILA

WILA produceert klemsystemen en gereedschappen voor kantpers bouwers en gebruikers met SOLIDWORKS en SolidCAM. Gerard Slootman is Proces Engineer bij WILA en vertelt er meer over.