Selecteer een pagina
CAD2M-aloys-post_processor

Post Processor

Een post processor is de vertaler tussen de CAM output en de CNC machine. Ontdek op deze pagina de functie van een post processor en hoe CAD2M te werk gaat bij het configureren van de post processor.

Contact met CAD2M'er

Wat is een post processor?

De post processor vertaalt de output van een CAD CAM systeem – welke altijd hetzelfde is – naar de juiste besturing van de CNC machine. Voorbeelden van besturingssystemen zijn: ISO, Fanuc, Siemens, welke op G-code gebaseerd zijn (G1 is een lijn, G2/G3 is een boog). Het besturingssysteem Heidenhain spreekt daarentegen weer een andere taal (KL is lijn, KA een boog). Besturingssystemen van houtbewerkingsmachines hebben tevens een vertaling nodig (E1 is een lijn, R is een boog).

taal-heidenhain

De taal van Heidenhain

g-code-taal

Op G-code gebaseerde taal

code-taal-houtbewerkingsmachine

Taal van houtbewerking systemen

De post processor zet de in CAM gegenereerde gereedschapsbanen – gebaseerd op cutter location – om in het correcte NC format, zodat de machine exact dezelfde bewegingen uitvoert.

In het kort…

cam-output-solidcam
Om het ontwerp te kunnen verspanen, genereert de CAM oplossing
gereedschapsbanen, welke gebaseerd zijn op de cutterlocation.
De CNC machine wordt geïnventariseerd en de specifieke data, zoals het toerental,
de maximale voeding, de koeling, etc. worden verwerkt in de .VMID. Deze wordt gekoppeld met de post processor, de .GPP. Samen zorgt dit voor de juiste CAM output.
vmid-gpp-post-processor
nc-code-cnc-machine

Het geheel vertaalt de data naar gereedschapsbanen (G-code) die door de machine worden gehanteerd.

NC-code genereren met een CAM oplossing

Een zeer belangrijke maatstaf van iedere CAM oplossing, is de kwaliteit van de NC-code (G-code).
Iedere post processor van SolidCAM, wordt door de Applicatie Consultants van CAD2M aangepast aan de individuele wensen en apparatuur van de klant, waardoor kant-en-klare CNC-programma’s worden gegenereerd, zónder handmatige aanpassingen te doen.

De programma-uitvoer van SolidCAM is zeer efficiënt. Wanneer dezelfde bewerking meerdere keren wordt uitgevoerd, worden subprogramma’s gebruikt. Hierdoor wordt de totale lengte van het programma geminimaliseerd.

Een post processor configureren

Om een post processor te configureren, wordt er gebruik gemaakt van een template post processor. Deze fungeren als een goed startpunt voor de betreffende CNC machine. In de basis werken NC programma’s met een template post processor op de machine. Echter, door het verschil in machine parameters kan het zijn dat codes aangepast of toegevoegd moeten worden.
Het configureren van een post processor begint bij het instellen van de machine specificaties, zoals het toerental, de maximale voeding, de kinematica van de betreffende machine, koeling, enz. Vervolgens wordt er gekeken naar de verschillende wensen en werkwijzen die organisaties hanteren. Een voorbeeld van zo’n wens is dat na een bewerking de spindel weer naar de startpositie gaat, of de deuren van de machine openen na einde van het programma.
De template post processor wordt op maat gemaakt voordat deze getest wordt.
kinematica van de machine

Machinespecificaties worden beschreven in de .VMID

De post processor testen

Tijdens het testen van de post processor wordt er gecheckt of de CAM output exact door de machine wordt uitgevoerd. Mocht een organisatie tijdens de testfase iets ontdekken dat ze toegevoegd willen hebben aan de post processor, is dat direct mogelijk. CAD2M gebruikt in de testfase een eigen product, waarin de verschillende bewerkingen van SolidCAM terugkeren.

Het testen van de post processor doet CAD2M altijd vóór de CAM training. Hierdoor kan een organisatie al tijdens de training aan de slag met de machine.

Wat CAD2M voor jou kan betekenen?

CAD2M configureert een post processor op basis van individuele wensen en apparatuur van de klant. Ben je benieuwd naar de mogelijkheden?
Contact met CAD2M'er

SolidCAM bij De Mercuur

Het aansturen van Mill-Turn machines met een CAM oplossing is een uitdagende klus. Lees hier hoe de juiste post processor is ontwikkeld bij De Mercuur.