Selecteer een pagina

iMachining

Aan de hand van een gepatenteerd algoritme, genereert de technologie van iMachining unieke freesbanen, voedingen en snelheden. Je verspaant efficiënter door de unieke
gereedschapsbanen en met een constante belasting op het gereedschap.
 Hierdoor slijt het gereedschap minder en wordt de productiviteit verhoogd. Op deze pagina ontdek je alles over deze technologie en de voordelen hiervan.

Het verschil met trochoïdaal frezen

Op het eerste gezicht lijkt iMachining op trochoïdaal frezen, de freesstrategie waarbij het gereedschap schillende banen aflegt. Echter, bij trochoïdaal frezen komt de frees herhaaldelijk uit het materiaal. Bij iMachining is de frees continu in contact met het materiaal. Luchtfrezen en overbelasting van het gereedschap door abrupte overgangen kom je niet meer tegen. De technologie rekent voortdurend uit hoeveel materiaal verspaand moet worden, om de belasting van machine en gereedschap constant te houden.

Dit doet iMachining door:

 • continu te zoeken naar spiraalvormige banen;
 • te variëren tussen een minimale én maximale contacthoek van de frees, waarbij de voedingen continu worden aangepast.

Het resultaat hiervan is dat overal op het toolpath de ideale snij-omstandigheden ontstaan, met een betrouwbaar, stabiel en zeer hoge Material Removal Rate in het freesproces tot gevolg. De combinatie een zeer lage slijtage van het gereedschap, zorgen voor ongekende tijdsbesparingen.

iMachining-snijdiepte

Ideale snij-omstandigheden

De algoritmes van iMachining zorgen ervoor dat snij-omstandigheden zoveel mogelijk ideaal zijn en vooral constant blijven. Vanaf de eerste snede zorgen de algoritmes van iMachining voor de ideale snij-omstandigheden. Door een variabele stap grootte, die gecompenseerd wordt door het aanpassen van de voeding, blijft de spaandikte constant. En dus de kracht op het gereedschap. Ook een hoek wordt op volledige diepte gefreesd.

Overbelasting van de frees in hoeken die verspaand worden, worden opgelost door een vloeiende en tangente gereedschapbaan. iMachining voorkomt scherpe overgangen. Door de technologie wordt eerst het grootste deel van de kamer met een spiraal beweging gefreesd. Vervolgens pas het materiaal in de hoeken. Alleen wanneer het echt niet anders kan, gaat de frees van het materiaal af.

Bekijk onze webinar wanneer je maar wilt

We hebben een webinar gehouden over iMachining. Hierin leggen we aan de hand van praktijkvoorbeelden uit wat deze technologie doet. 

Tevens heeft de webinar fragmenten van live verspanen bij en met Slagman Groep in Doetinchem.

iMachining in de
praktijk

Webinar terugkijken

iMachining in de praktijk

Webinar terugkijken

Het belang van Computer Aided Manufacturing

Om tot de juiste gereedschapsbanen, voedingen en snijdiepte te komen, is het juiste CAD/CAM systeem essentieel. De berekeningen zijn namelijk zo complex, dat alleen een CAM oplossing, zoals SolidCAM, dit kan programmeren. Kenmerkend voor de technologie is de constante spaandikte. De CAM oplossing berekent voortdurend de voedingssnelheid en zijdelingse aanzet. Hierdoor blijft de belasting van de frees constant. En dat leidt tot een langere levensduur van het gereedschap.

“Het doel van iMachining is om zoveel mogelijk materiaal weg te nemen in een zo kort mogelijke tijd, met beperkte slijtage van het gereedschap.”

Robin Splinter, CAM consultant, CAD2M

“Het doel van iMachining is om zoveel mogelijk materiaal weg te nemen in een zo kort mogelijke tijd, met beperkte slijtage van het gereedschap.”

Robin Splinter, CAM consultant, CAD2M

Op diepte frezen

Doordat er direct op diepte wordt gefreesd, wordt de volledige snijlengte van het gereedschap benut. Is er al een boorgat in het werkstuk, dan bestaat de mogelijkheid om daar met frezen te starten. Er wordt sneller verspaand door:

 • de variabele voeding;
 • vloeiende freesbanen;
 • het gebruik van de volledige snijlengte. 

Doordat er meer contactpunten met het gereedschap zijn, neemt de vibratie van de frees af én verbetert de standtijd van het gereedschap.

De database, het hart van iMachining

Het hart van iMachining bestaat enerzijds uit de materiaal database, met daarin een groot aantal waarden van verschillende materialen. Anderzijds uit de iMachining Wizard, die de ideale snijcondities overal op de gereedschapsbaan kan toepassen. In deze wizard zijn kennis en ervaring gebundeld, die sinds de lancering van iMachining zijn opgedaan. Tevens geeft de wizard je de mogelijkheid om te kiezen tussen een agressieve aanpak of een meer conservatieve gereedschapsbaan. Dit alles is afhankelijk van de mate van opspanning en stabiliteit van de machine. 

Het gebruik van de nieuwe software kost bijna geen extra programmeertijd. Door alleen de machine, het type gereedschap, de geometrie en het materiaal te definiëren, krijgen verspaners een zeer betrouwbaar proces met een maximale MRR ter beschikking.

Benodigdheden om te starten met iMachining

Wanneer je wilt starten met iMachining, zijn vier elementen van belang. Namelijk:

 • het werkstuk (materiaal);
 • het CAD/CAM systeem;
 • de CNC machine;
 • het gereedschap.

iMachining is een strategie specifiek voor grote werkstukken, of werkstukken waarbij sleuven en pockets gefreesd moeten worden.

Het tweede element dat belangrijk is om te starten met iMachining is het CAD/CAM systeem. Je dient namelijk in het bezit te zijn van SolidCAM, zodat het programma de snijparameters dynamisch aan kan passen om de spaandikte constant te houden. Wanneer de voeding namelijk niet voortdurend verandert, is er een grotere kans op slijtage van het gereedschap.

De CNC machine mag uiteraard niet ontbreken. Hoe dynamischer de CNC machine is, des te beter is de machine geschikt voor iMachining. Met dynamisch wordt bedoeld dat de machine vlot kan versnellen en afremmen, en met name in de bochten goed kunnen versnellen.

trochoidaal frezen

Als laatste element wijzen we op het gereedschap. Omdat de trochoïdaal frezen, welke bij iMachining worden gebruikt, dunnere spanen maken, hoeven de spaankamers niet groot te zijn. Met kleinere spaankamers is de kern massiever en het gereedschap robuust en zeer stijf.

 

De voordelen op een rijtje

Het resultaat van deze technologie is:

 • een kortere bewerkingstijd;
 • langere standtijd van het gereedschap;
 • betere en constante oppervlakteruwheid.

Doordat er steeds spanen met dezelfde dikte worden gemaakt welke sneller breken, wordt ophoping van de spanen door lange dikke, spanen voorkomen. Dit is een groot voordeel bij geautomatiseerde productie.

Benieuwd naar de mogelijkheden van iMachining?

De mogelijkheden zijn eindeloos en CAD2M werkt graag met jou aan een efficient verspaan proces. Neem contact op en we leggen je alles uit.

Contact met CAD2M'er

iMachining bij Pillen Group

Verspaanproces optimaliseren

De module iMachining van SolidCAM heeft het doel om tijdens verspanen de (tooling) kosten te reduceren en de bewerkingstijd te verkorten. Pillen Group maakt al sinds het ontstaan ervan gebruik van deze module en vertelt over hoe het hun productie verder helpt.