Selecteer een pagina
Home > Kenniscentrum > Alles over een Service Level Agreement

Alles over een Service Level Agreement

14/02/2022

Een Service Level Agreement wordt steeds vaker opgesteld bij het leveren van diensten en producten. In dit kenniscentrum artikel leggen we uit waarom en wat er vaak in behandeld wordt.
SLA overeenkomst sluiten

We komen de termen Service Level Agreement of afgekort SLA steeds vaker tegen in het bedrijfsleven. Maar wat wordt hier nu eigenlijk mee bedoeld? We nemen je graag mee in de wereld van het SLA. Wat is het en wat is het nut ervan?

Wat is een Service Level Agreement?

Een SLA is een overeenkomst waarin afspraken en voorwaarden zijn opgenomen tussen de aanbieder/leverancier en afnemer/klant. Welke producten of diensten worden geleverd, binnen welk tijdsbestek en tegen welke kosten. Naast de beschrijving van de diensten die geleverd worden, worden ook de restricties beschreven. Wordt dit niet nageleefd kan een aanbieder hierop afgerekend worden en andersom weet de afnemer precies waar hij wel of geen recht op heeft.

SLA overeenkomst sluiten

Naast Service Level Agreement en SLA wordt deze overeenkomst ook wel Diensten Niveau Overeenkomst of Service Niveau Overeenkomst genoemd. 

Overeenkomst tekenen

Nut van een Service Level Agreement?

Al deze overeenkomsten zijn met hetzelfde doel opgesteld; duidelijkheid verschaffen voor zowel de aanbieder als de afnemer. Vooral rondom diensten ontstaat er vaak ruis, wat valt wel of niet binnen bepaalde afspraken? Om die ruis te voorkomen is het van belang alle afspraken zo duidelijk mogelijk in kaart te brengen. Dit is wat gedaan wordt in een Service Level Agreement.

Inhoud van een Service Level Agreement?

De inhoud van een Service Level Agreement kan erg verschillen. Dit is afhankelijk van het soort diensten wat aangeboden wordt. Er zijn wel een aantal vaste onderwerpen die in vrijwel elke SLA terugkomen:

 

  • De contactgegevens van de partijen tussen wie de SLA geldt;
  • De termijn dat de SLA geldig is;
  • Omschrijving van de diensten;
  • Berekening van tarieven en kosten;
  • Wanneer er aanpassingen gedaan mogen worden aan een SLA;
  • Wat als er niet aan de voorwaarden voldaan kan worden;
  • Wanneer een SLA ontbonden mag worden.

Het Service Level Agreement van CAD2M

Ook CAD2M heeft een Service Level Agreement opgesteld voor haar klanten. Meer over deze overeenkomst lees je hier. Of neem contact met ons op en we vertellen je er alles over.

Meer weten?

Benieuwd wat het verschil is tussen een Service Level Agreement en het onderhoudscontract, wat je afsluit bij een licentie? Dat lees je in het artikel: wat is het verschil tussen een onderhoudscontract en het CAD2M SLA?

Bas Pieper in gesprek

Heb je vragen over Design & Engineering?

Of hebben we naar aanleiding van deze pagina je interesse gewekt? Neem contact met ons op en we vertellen je graag alles. 

Contact met CAD2M'er
Contact Bas CAD2M

Dit vind je vast ook interessant

Product lifecycle management CAD2M
Wat is een Bill of Material (BOM)?

Wat is een Bill of Material (BOM)?

In de maakindustrie kunnen we niet om de Bill of Material heen. Want voor ieder product dat je om je heen ziet, bestaat er een stuklijst, zoals we de Bill of Material ook wel noemen. Hierin staat alles wat je nodig hebt om het product te kunnen maken. Het kan dus gaan over de grondstoffen, maar ook over welke machines in welke volgorde nodig zijn om tot het eindproduct te komen.