Selecteer een pagina

Privacy verklaring

 

Inleiding

CAD2M (hierna: “wij”) verwerkt persoonsgegevens van haar klanten, prospects en andere contactpersonen. Wij doen dit om onze klanten zo goed mogelijk te helpen en onze doelstellingen te bereiken. In dit privacy statement leggen we uit waarom en op welke manier we je persoonsgegevens verwerken.

Wij hebben geen Functionaris Gegevensbescherming (FG), maar we helpen je graag met al je vragen. Hiervoor kun je contact opnemen door te mailen naar info@cad2m.nl of te bellen naar 0314 377050.

Wie zijn wij?

Wij zijn CAD2M: strategisch partner op het gebied van automatiseringsoplossingen voor de maakindustrie. Dit privacy statement ziet op al onze verwerkingen – ook indien we samen met andere partijen persoonsgegevens verwerken.

Wij zijn gevestigd aan de Logistiekweg 34 (7007 CL), in Doetinchem. Onze gegevensverwerking is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) onder het nummer 1511368.

CAD2M Pand

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken de persoonsgegevens als voor- en achternaam, adres bedrijf, plaats bedrijf, provincie bedrijf, land bedrijf zakelijk telefoonnummer, geslacht, zakelijk e-mailadres, deelnamedetails (van training en/of campagnes), tickets, interessegebieden (bijvoorbeeld ‘3D printer’ of ‘SOLIDWORKS’), functietitel, contactgeschiedenis, social ID, cookie ID (over cookies lees je meer in ons cookiestatement) en surfgedrag.

Waarom verwerken wij deze persoonsgegevens?

De persoonsgegevens verwerken wij voor verschillende doelen, die we hieronder verder toelichten:

 • Wettelijke verplichtingen

Een klein deel van onze verwerkingen is wettelijk verplicht. Hierbij gaat het vooral om persoonsgegevens die nodig zijn om aan onze belastingplicht te voldoen.

 • Klantenadministratie en dienstverlening

In onze klantenadministratie houden we bij welke organisaties klant zijn van CAD2M, met daarbij de relevante contactpersonen. Van contactpersonen houden we verschillende persoonsgegevens bij om onze diensten zo optimaal mogelijk uit te voeren. Zo houden we contactdetails bij om je te kunnen bereiken, interesse gebied om je zo goed mogelijk van informatie te kunnen voorzien, verwerken we persoonsgegevens voor onze marktonderzoeken en deelnamedetails om onze evenementen etc. zo goed mogelijk te plannen.

Je kunt ons via verschillende kanalen bereiken, zoals via telefoon, post, e-mail, LinkedIn en Facebook. Om dat mogelijk te maken verwerken wij ook persoonsgegevens.

 • Nieuwsbrieven en mailings

Je kan jezelf bij ons aanmelden voor verschillende nieuwsbrieven. Soms gepersonaliseerd, en soms niet. Als je géén nieuwsbrieven meer wil ontvangen, dan kan je jezelf in iedere mail uitschrijven.

 • Privacy Waarborg

Om de audits van het Privacy Waarborg te kunnen afnemen, toesturen en beoordelen worden contactgegevens verwerkt.

 • Werving (marketing)

CAD2M beweegt met de sector mee, en daarom werven wij nieuwe klanten, partners en soms ook nieuwe collega’s. Om met iedereen contact te onderhouden verwerken wij ook van hen contactdetails en interessegebieden.

Voor CAD2M campagnes (en CAD2M gerelateerde campagnes zoals onze events) verwerken we ook persoonsgegevens. Bijvoorbeeld IP-adres, cookie ID, social ID en/of surfgedrag. Dit doen we om op de juiste plekken de meest relevante advertentie te kunnen laten zien via Google Ads. Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en persoonsgegevens van Google vind je hier: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.

Ook maken wij voor CAD2M (en CAD2M gerelateerde campagnes) gebruik van ‘aangepaste doelgroepen’ via social media platforms. Dit doen wij via Facebook en via LinkedIn targeting. Op deze platforms kunnen (gepersonaliseerde) advertenties worden getoond. Wij geven hiervoor geen persoonsgegevens door aan derde partijen, tenzij je daar ondubbelzinnige toestemming voor hebt gegeven.

Als je niet wil dat via deze platforms advertenties worden getoond dan kun je dat bij ons aangeven via bovenstaande contactgegevens.

Let op: het kan zo zijn dat je daarna nog steeds CAD2M advertenties te zien krijgt, wanneer jein een algemene doelgroep valt waar wij onze advertentie op richten.

Bas Pieper in gesprek
 • Verbetering CAD2M dienstverlening

Voor de verbetering van onze dienstverlening houden wij ook persoonsgegevens bij. Bijvoorbeeld klikgedrag op de website om te analyseren welke artikelen het meest gelezen worden en open rates om te zien of onze nieuwsbrieven relevant zijn.

 • Bijzondere gegevens

Wij verwerken één type bijzondere persoonsgegevens. Namelijk geslacht. Geslacht verwerken we om je aan te kunnen spreken met ´mevrouw´ of ´meneer´. Deze verwerkingen is altijd vrijwillig en worden (uiteraard) niet voor andere doeleinden gebruikt. Ook hiervoor geldt: als je vragen hebt dan horen we het graag!

Rechten van betrokkenen

Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Wij doen ons uiterste best om hier zo goed mogelijk aan te voldoen. Heb je tips of opmerkingen? Laat het ons dan weten! Om van uw rechten gebruik te maken kun je contact met ons opnemen via info@cad2m.nl of 0314-377050.

 • Informatie en inzage: Uiteraard kun je inzien welke persoonsgegevens we van jou verwerken. We vertellen je dan ook graag meer over het hoe en waarom we die gegevens verwerken.
 • Rectificatie: Heb je het idee dat we verkeerde gegevens van je hebben? Laat het ons dan weten, dan passen we het aan.
 • Vergetelheid: Je kunt de persoonsgegevens die wij van jou hebben verwijderen. Het kan zijn dat we voor andere doeleinden (administratie of ontdubbelen bijvoorbeeld) die gegevens dan nog wel moeten verwerken.
 • Beperking: Heb je het idee dat wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kun je die verwerking ook laten beperken.
 • Bezwaar (verzet): voor de verwerking van je persoonsgegevens kan je bezwaar indienen. Gaat het om marketing? Dan zullen we die verwerking zo snel mogelijk beëindigen.
 • Overdraagbaarheid: Dit is een nieuw recht onder de AVG om je persoonsgegevens over te (laten) dragen. Mocht je hier gebruik van willen maken, neem dan even contact met ons op.

Daarnaast kun je ook:

 

 • Toestemming intrekken: bijvoorbeeld voor het ontvangen van e-mailings. Als je toestemming voor een andere verwerking wil intrekken, kun je contact met ons opnemen.
 • Klacht indienen bij de AP: Denk je dat wij niet handelen in overeenstemming met de privacywetgeving? Dan horen we dat natuurlijk graag. Je kan hierover na 25 mei 2018 ook een klacht indienen bij de AP. Momenteel kun je de AP alleen nog tippen, via dit formulier.

Bewaartermijnen

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk.

Grondslagen van de verwerkingen

Zoals hierboven toegelicht verwerken wij sommige gegevens voor het uitvoeren van een wettelijke plicht, sommige voor het uitvoeren van een overeenkomst (klantrelatie, evenement) en de meeste voor het uitvoeren van het gerechtvaardigd belang van CAD2M: het uitvoeren van onze doelstelling. Wil je meer weten over de afweging die wij bij het gerechtvaardigd belang maken dan weet je ons te vinden!

Tot slot verwerken we sommige gegevens met jouw toestemming: dit gaat met name over online tracking methodes.

Derde ontvangers

Voor de uitvoering van onze dienstverlener schakelen wij dienstverleners in. Dit zijn geen ´derde ontvangers´, maar verwerkers. Wij werken bijvoorbeeld samen met software leveranciers, marketing automatiseerders, websitebouwers, CRM-dienstverleners en maken gebruik van Google Analytics. Deze partijen verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de opdracht van CAD2M.

Soms zijn we wettelijk verplicht om persoonsgegevens aan derden te verstrekken; zoals de Belastingdienst. Verder zullen we alleen gegevens aan derden verstrekken als we daarvoor je toestemming hebben gekregen.

Links

Op de websites van CAD2M zijn een aantal verwijzingen naar andere websites van organisaties te vinden. CAD2M is niet verantwoordelijk voor de manier waarop die partijen persoonsgegevens verwerken. Daarvoor kun je het privacy statement van de betreffende organisatie(s) lezen.